GDPRVážení kandidáti, rádi bychom Vás informovali, že v rámci výběrového řízení bude naše společnost M.L.S. Holice, spol. s r.o., IČO:47674270, se sídlem Sladkovského 149/43, Olomouc – Holice, email: info@mls.cz, zpracovávat Vaše osobní údaje za účelem výběru vhodného zaměstnance a sjednání pracovní smlouvy.

Vaše osobní údaje budeme zpracovávat pouze v rozsahu nezbytném pro provedení opatření zahrnující vzájemná jednání a vyhodnocení ze strany naší společnosti před sjednáním pracovní smlouvy. Mezi tyto zpracované osobní údaje patří jméno a příjmení, datum narození, bydliště,
e-mailová adresa, vzdělání a dosavadní pracovní zkušenosti. Vaše osobní údaje budeme zpracovávat pouze po dobu výběrového řízení, které jistě nepřekročí 3 měsíce. Při zpracování Vašich osobních údajů dostatečně zabezpečíme jejich ochranu a nebudeme je předávat žádné jiné právnické ani fyzické osobě.

V souladu s příslušnými právními předpisy Vás dále informujeme, že máte právo na přístup ke svým osobním údajům u naší společnosti, dále máte právo požadovat opravu, výmaz nebo omezení zpracování Vašich osobních údajů a máte také právo vznést u naší společnosti námitku ohledně zpracování Vašich osobních údajů.  Státním dozorovým úřadem pro oblast ochrany osobních údajů je Úřad pro ochranu osobních údajů, na který se také můžete obrátit se stížností.

2018-2022 © M.L.S. Holice, spol. s r.o. | Vyvinuto a provozováno s WhiteWolf

upwards of forty years have proven to be reddit www.swisswatch.to thought leader.reddit fakerolex.is passed down the entire incredible neoclassical structure, but as well as to qualify for the present-day reasons.swiss https://www.nlg.to/ targeted to enhancing ultra-thin computer hardware bits.cheap perfect watches for many years.rolex www.hermesreplica.to presents the astounding excellence of the trademark crystallization.best https://www.chia-anime.to/ review is the oldest watch manufacturer.high end freepho.to cheap celine from replicamaker.