HistorieHistorie M.L.S. Holice, člena mezinárodní skupiny Nidec se začala odvíjet v roce 1922, kdy Jan Wagner (bývalý ředitel firmy Křižík) vybudoval z bývalé jízdárny dílnu se šesti zaměstnanci. Stala se součástí Wagnerových závodů a díky kvalitní práci přežila hospodářskou krizi 30. let i válku. Opravami elektromotorů, transformátorů a přístrojů se na konci války zabývalo asi 30 dělníků, dalších 30 pracovníků provádělo elektroinstalace, zejména pro České dráhy. Z větších zakázek jmenujme práce na Štěchovické přehradě a nádraží v Kolíně.

V roce 1948 byla firma znárodněna a zařazena do obří skupiny Moravskoslezské energetické závody (MEZ) společně se všemi moravskými a částečně i českými závody, které vyráběly elektromotory. Jednalo se o závody: Mohelnice, Frenštát, Drásov, Vsetín, Židenice v Brně a bývalý ATAS Náchod. Vzniká MEZ Olomouc, státní podnik a také nové výrobní prostory v Holici, kde společnost sídlí dodnes. Pokračovalo se v opravách elektromotorů menších výkonů a hmotnosti. Opravu prováděl vždy jeden dělník od demontáže až po montáž a opravený motor sám převezl na zkušebnu. V roce 1954 se závod stal součástí MEZ Mohelnice jako odštěpný závod. To bylo pro firmu klíčové – začalo se investovat do výstavby nové haly, trafostanice, opravy se rozčlenily do uzlů, došlo k jejich zproduktivnění a také se zavedl nový výrobní (mohelnický) program – výroba elektromotorů. Společnost se úspěšně rozvíjela a rozrůstala až do konce 80. let. V rámci privatizace bylo rozhodnuto o přímém prodeji odštěpného závodu Olomouc francouzské firmě Leroy Somer. Ta patřila a patří ke světové špičce ve výrobě alternátorů a řadí se zároveň mezi přední světové výrobce asynchronních a stejnosměrných motorů, převodovek a ovládacích elektronických systémů v oblasti průmyslu svářecího, automobilového, potravinářského, metalurgie, papírnictví a dalších. Francouzská společnost byla v té době součástí nadnárodní skupiny Emerson. M.L.S. Holice, spol. s r. o. byla jako právní subjekt založena 17. září 1993, písmena v názvu jsou zkratkou slov Moteurs Leroy Somer. Výrobní program v Holici se podle dohody rozšířil o výrobu statorů pro sekačky na trávu, vkládání a zapojování statorových svazků a rotorů pro francouzské závody a o tři roky později i o kompletní montáž alternátorů. Raketový nárůst výroby si v roce 2001 vynutil stavbu zcela nového závodu na ulici Průmyslová v Olomouci-Holici, kam byla převedena výroba velkých alternátorů o výkonu 660, 850, 2000 KW a 3000 kW ze Sillacu ve Francii (LSA47 – LSA50) a později i 3 MW generátorů pro větrné elektrárny a řady LSA51 z francouzského Orléans. V roce 2017 se M.L.S. Holice, spol. s r. o. stejně jako celá firma Leroy Somer stala součástí japonské korporace Nidec a význam olomoucké společnosti nadále roste. Na začátku roku 2020 byla dokončela výstavba nové haly, kam se přesunula výroba vysokonapěťových generátorů z rumunské Cluje.

2018-2022 © M.L.S. Holice, spol. s r.o. | Vyvinuto a provozováno s WhiteWolf